četrtek, 5. oktober 2023

Evropski dan jezikov 2023

 


Evropski dan jezikov – 2023: Z znanjem jezikov si širimo obzorja

Postani jezikovni detektiv! Pogovarjaj se z neznancem! Povej besedo čokolada v petih jezikih!

AM I A LANGUAGE DETECTIVE? YES!Evropski dan jezikov je v OŠ Polzela vsako leto skrbno načrtovan, saj aktivnosti izvajamo vse učiteljice tujega jezika, od 1.-9.razreda, vključno s POŠ Andraž.

Praznovanje evropskega dneva jezikov smo zasnovale tako, da so aktivnosti potekale pri pouku angleščine in nemščine. Poudarjali smo pomen učenja maternega jezika, razmišljali in raziskovali, koliko držav in jezikov poznamo, na katerih področjih in kdaj je jezik pomemben in kakšno močno vlogo ima jezik kot komunikacijsko sredstvo v vsakdanjem življenju.

Ali sem jezikovni detektiv? 

Zase in za vas smo raziskovali jezike na različne načine, primerne naši starosti.

Prvo in drugo  triletje:

Učenci so spoznavali in izdelali evropske zastave in v izbranih 5 jezikih prevedli izbrane besede glede na razred (veselje, konj, lev, abeceda, čokolada) s pomočjo brskalnika, jih poskušali izgovoriti in poiskali državo na zemljevidu. Ugotavljali so, koliko so veliki/majhni kot država in zakaj se je pomembno učiti jezikov.
Naredili so si namizni kartonček, na katerem so se predstavili z osnovnimi podatki in izmišljenim imenom.

Uredili so jezikovni listovnik in vanj shranili svoje aktivnosti.


Spoznali so Piko Nogavičko in njene prijatelje in jo slišali, kako govori in kako se sliši/poje njena priljubljena pesem:

ANGLEŠČINA


ŠVEDŠČINA


SLOVENŠČINA


Obiskali so angleški kotiček, si ogledali nekaj zanimivosti in skušali priklicati kralja Karla (pa ni bil dosegljiv). Bi je namreč močno zasede ali pa zastražen.4. & 5. razred – nemščina

Učenci so poimenovali države in jezike glede na njihove zastave ter si nato ogledali tudi, kako se države imenujejo v nemščini. Vsak si je izbral enega ali več jezikov ter s pomočjo prevajalnika poiskal ustrezen prevod. 4-šolci so iskali pozdrav (»dober dan«), 5-šolci pa izraz »na svidenje«.


Tretje triletje:

Za evropski dan jezikov so se v vseh razredih pogovorili o tem, zakaj praznujemo EDJ, katere jezike se učijo in katere bi se želeli. Seveda so tu višji razredi (7., 8. in 9. razred) v večini komunicirali v angleščini, 6. razredi pa so kaj povedali tudi po slovensko.

Na spletni strani EDJ TUKAJ so se preizkusili v nekaj igricah - npr. Where am I? Are you a language detective? What language is it? Celebrities speaking languages. V 6. razredu so si ogledali tudi video European Capitals.

V drugem delu so šestošolci risali različne zastave evropskih držav, sedmošolci so prevajali izbrano besedo v več jezikov, osmi in deveti razredi pa so si uredili prvo stran za Evropski jezikovni listovnik ter ugotavljali, kateri državi pripada narisana zastava.

6. razred – nemščina

Šestošolce pri nemščini kmalu časa govorilni nastop, v katerem bodo predstavili nemško-govoreče države. Zato so najprej ponovili, kaj o nemško-govorečih državah že poznajo. Nato je vsaka skupina (po 4 učenci) dobila nabor evropskih držav in v slovenščini so sestavljali geografski kviz na temo jezikov, glavnih mest, zastav, grbov, najdaljših rek, sosednjih držav, …

7. razred – nemščina

Vsak učenec si je izbral enega izmed evropskih jezikov oziroma evropskih držav ter pripravil kratek priročen slovarček med slovenskim jezikom in izbranim jezikom.

8. razred – nemščina

Najprej so v nemščini ponovili lansko snov s pomočjo vprašanj in odgovorov po imenu, kraju bivanja, starosti, telefonski številki, družinskih članih, … Nanizali smo 14 iztočnih (toliko učencev je tudi tisti dan bilo v skupini). Nato si je vsak učenec izbral dva evropska jezika ter eno iztočnico. S pomočjo prevajalnika so vprašanje postavili v enem jeziku, odgovor pa v drugem. Nastal je pogovor z neznancem v 14 jezikih.9. razred – nemščina

Učenci so zaigrali geografski kviz v nemščini.

8/5 – angleščina 

Učenci so izpolnili naslovnice za listovnik ter poimenovali države in jezike v igri (nasprotna stran naslovnice). Sestavljali so vprašanja za geografski kviz v angleščini.9/2 in 9/3 – angleščina

Učenci so izpolnili naslovnice za listovnik ter poimenovali države in jezike v igri (nasprotna stran naslovnice). Reševali so gradivo za Evropski dan jezikov ter izdelali plakat na temo How to learn a foreign language.

Vse dejavnosti so bile sproti dodajane na razstavo v avli šole in na koncu je nastal pregled aktivnosti od 1.-9. razreda. Aktivnosti so učenci dodali tudi v evropski jezikovni listovnik. Prav tako so vsi ostali izdelki postali okras in ponos učilnice.

Vtisi jezikovnih detektivov:

V razredu so bili odzivi zelo pozitivni. Učenci si vsekakor želijo več kreativnih ur pouka tujih jezikov, saj tako učenje poteka drugače in zanimivejše. Presenetili pa so tudi s poznavanjem držav in zastav in svoje znanje v aktivnem sodelovanju delili z ostalimi.

Učenci so si z zanimanjem in ponosom ogledali razstavo, razstavili svoje izdelke, prebirali večjezične napise ter z navdušenjem reševali vse ponujene naloge. Kdaj bomo pa imeli angleščino, so vprašali? Saj to je tudi  angleščina….kajne?

Morda želiš postati tudi ti jezikovni detektiv? Pridruži se nam:

1. Guess the Counties Flags in 5 second / European Countries - Flag QUIZ


2.PESMICA O POZDRAVIH V 24 JEZIKIH-ZA UVOD, mlajši


PESMICA O POZDRAVIH-ZNAKOVNI JEZIK


3. EUROPEAN CAPITALS - Learn Countries and Capital Cities of Europe with Flags


Pripravila: Dragica Vidmar


nedelja, 2. oktober 2022

Evropski dan jezikov 2022

Žoga je beseda, ki nas je navdihnila ob dnevu jezikov, da smo jo podrobneje spoznali. Športni pripomoček, ki združuje ljudi, ne glede na to, kateri jezik govoriš, vsi jo imajo radi.

Ob tem posebnem prazniku smo preko različnih dejavnosti spoznavali besedišče, športe, zanimivosti in ugotavljali, kateri šport z žogo je v posameznem razredu najbolj priljubljen.


V 1., 2. in 3. razredu smo iskali športe z žogo, si privoščili pouk na hopi žogah, ustvarjali pisane žoge in jih predstavljali, slišali besedo žoga v več jezikih, prisluhnili pravljici Pete The Cat plays with the ball, se igrali z različnimi žogami in uredili jezikovni listovnik. Ob vseh teh aktivnostih je nastala tudi priložnostna razstava, ki ob pogledu nanjo obuja lepe trenutke, ki smo jih doživeli pri pouku. Ker je beseda žoga tako povezovalna in široka, ni manjkalo idej za aktivnosti.

Ali veš v katerem jeziku je beseda žoga?


Koliko športov z žogami lahko našteješ? Lahko si ogledaš tukaj:


Utrinki naših aktivnostih ...Katera je angleška zastava?


Aktivnosti učencev v 5. razredu: 
Nekaj utrinkov iz aktivnosti v 6. razredu: Takole pa znajo svojo žogo predstaviti učenci v 2. razredu: 

 


Za konec pa te vabimo, da prisluhneš pesmi Take Me Out To The Ball Game ...


... ali pa pravljici Pete The Cat Plays With The Ball.