Izdelava učnega pripomočka iz odpadnega materiala

Zate odpad, zame zaklad

Tudi tako bi lahko poimenovali našo aktivnost pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina v 5. in 6. razredu. Kaj smo pravzaprav počeli? Izdelali smo učni pripomoček, ki ga bomo s pridom uporabljali v naslednjih letih pri učenju nemškega jezika. Najboljše pa je, da smo za izdelavo uporabili le odpadni material. 

Naše besede škatle so narejene iz škatel za čevlje ali kakršne koli druge škatle. Iz odpadnega kartona smo izdelali pregradne stene, da smo v škatli dobili 8 predalčkov. 


Odpadni papir smo uporabili za izdelavo kartic za učenje besedišča. Seveda smo jih ustrezno barvno označili, saj pri nemščini vedno ločimo samostalnike moškega spola (označimo jih z modro barvo), samostalnike ženskega spola (označimo jih z rdečo barvo), samostalnike srednjega spola (označimo jih z zeleno barvo) ter samostalnike v množini (označimo jih z oranžno barvo). 


Ob izdelavi besedne škatle so učenci kartice opremili z besedami delov telesa, na eno strani v nemščini, na drugi pa v slovenščini. 


Tako pripravljene kartice služijo ponavljanju besedišča. Ko določeno besedo osvojimo, jo damo v predalček zadaj. Dokler je beseda v predalčku spredaj pomeni, da je še nismo osvojili. 

V prihodnjih šolskih letih bomo besedno škatlo nadgrajevali z novim besediščem, ob tem pa seveda porabili le odpadni material. 

Zapisala 
Mojca Kacjan


Ni komentarjev:

Objavite komentar