Matematika in angleščina z roko v roki


Po medpredmetnem povezovanju smo na Osnovni šoli Polzela že zelo dobro poznani. Da pa lahko z roko v roki gresta tudi dva predmeta kot sta matematika in angleščina, pa smo v tem tednu doživeli prvič. 

V okviru projekta NA-MA Poti, v katerem naša šola že drugo leto uspešno sodeluje, sva združili moči učiteljica razrednega pouka, Mateja Stražar ter učiteljica angleškega jezika, Mojca Kacjan. Učencem v 5. b razredu sva postavili velik izziv in sicer, ali lahko svoja geometrijska znanja razširijo še na področje angleškega jezika. 


Učenci so se razdelili v skupine, kjer so na pripravljene kartončke zapisali geometrijske pojme, ki jih že poznajo. 






Nato so za izbranih 5 pojmov na drug sklop kartončkov zapisali bodisi definicijo, pojem prikazali slikovno ali simbolno. Za iskanje definicij so seveda uporabljali tudi razno razne vire od učbenika do starejših in novejših knjig.



Na koncu so za 5 izbranih geometrijskih pojmov poiskali še angleški prevod bodisi v tiskanih slovarjih ali s pomočjo spletnih slovarjev. Juhu, telefoni pri pouku 😄.








Učenci so nato morali svoj izdelek tudi preveriti. Deluje kot igra spomin? Kako to narediti bolje kot zaigrati s kartončki sosednje skupine!?






Ob zaključku so učenci svoje vtise nekoliko drugačne učne ure strnili najprej s samoocenjevanjem, nato pa tudi z refleksijo o doživetem in kaj bi morda v prihodnje spremenili pri takšni uri. 







Vas zanima, kaj so zapisali? Pa preberimo ...

Ura mi je bila všeč. Razen to, da je vsaka skupina imela svoje pojme in je bilo po menjavi skupin zelo težko najti par. Ura mi je bila še posebej zanimiva, ker je delo potekalo po skupinah, kar zelo rada delam. Naučila sem se ogromno pojmov in zanimivih besed. Ko smo igrali spomin, smo si na koncu zelo lahko zapomnili večino besed. Lara, 5.b

Ura je po mojem mnenju bila zelo prijetna, ker smo lahko delali na različne načine. K uri bi dodala še to, da bi po internetu in slovarjih poleg angleških besed, iskali besede še v kakšnem druge jeziku. Ula, 5.b

Ura mi je bila všeč, ker smo se igrali spomin in spoznavali nove angleške besede s pomočjo telefonov in slovarja in pri spominu so zamenjali ekipe.  Spremenila pa bi to, da bi imeli več časa za igro in bi uporabljali različne jezike. Ana Marie, 5.b

Ura mi je bila všeč, ker: so se zabavali, se učili matematiko in hkrati angleščino, ker smo risali in pisali geometrijske poje. Igrali smo se tudi igro spomin. Spremenil bi to, da bi bila ura daljša in da ne bi smeli prinesti telefone ampak bi uporabljal samo slovarje. Jaša, 5.b

Ura mi je bila všeč, ker smo iskali geometrijske pojme in prevode v angleščino. Ob koncu so se igrali spomin. Če bi bila jaz učiteljica, ne bi imeli telefonov, igro spomin bi se dlje igrali in da bi pojme prevedli še v kak drug jezik. Tajda, 5.b


Zapisali:
Mateja Stražar in Mojca Kacjan

Ni komentarjev:

Objavite komentar